Kvinnojouren i Skaraborg

Det finns bara två kvinnojourer
som ska täcka upp 15 kommuner i Skaraborg.

En av kvinnojourerna har ingen hemsida.
Kvinnojouren i Skövde har en fungerande
hemsida men ingen lättläst sida.

I Sverige behöver mellan sju och åtta procent
av vuxna Sveriges befolkning lättläst.

Kvinnor som har det svårt i en våldsam relation
behöver all hjälp de kan få.
Om de dessutom har svårt för läsa
har de ändå svårare att få hjälp.

Kvinnojouren kan hjälpa till med stödsamtal,
krisbearbetning och motiverande samtal.
De kan också ge praktiskt och psykosocialt stöd
till exempel i kontakt med myndigheter.

Kvinnojouren ger särskilt stöd till
barn som upplevt eller sett våld.

De kan ge skyddat boende
efter bistånd från socialtjänsten.

Text: MyK-N