Krock med vildsvin

Strax före klockan tio på söndagskvällen
körde en bilist på ett vildsvin.

Händelsen inträffade på länsväg 194 i riktning
mot Skövde vid Mofalla bygdegård.

Jägare kallades till platsen
för att spåra djuret men kunde inte hitta det.
Därför tror man att det klarat sig utan större skador.

Bilen och dess förare klarade sig utan skador.

Text: Rickard W
Bild: CartoDB