Hyresbostäder satsar på Plåtslagaren

Kommunägda bostadsbolaget Hyresbostäder
Falköping köper kvarteret Plåtslagaren.

Först misslyckades CSJ Properties
med att sälja 16 bostäder i kvarteret.

Eksjöhus köpte Kvarteret Plåtslagaren som ligger mellan
Nygatan och Repslagaregatan.

Detta gjordes år 2010.
Året därpå antogs en detaljplan med plats för åtta bostäder.

Nu säljer Eksjöhus marken efter att ha misslyckats
att sälja någon av de åtta bostäder man planerat.

Nu kommer det kommunägda bostadsbolaget Hyresbostäder
Falköping att köpa de 3 200 kvadratmetrarna.

Hyresbostäder planerar 16 hyresrätter i fyra mindre hus.

Bostadsbolagets marknadsavdelning är övertygad om att
det finns intresse för de 16 lägenheter som planeras.

Text: Mikael E
Källa: FT, 22 oktober, 2015