Hjo sämst på att ha samma personal i hemtjänsten

I Hjo kommun träffar de gamla
i snitt 24 olika hemtjänstanställda.

Rikssnittet är 15 och enligt Socialstyrelsen är
siffran för Hjo väldigt hög .

På två veckor fick äldre mänskor träffa olika 24 personer.

Hjo har svårt att finna tid till de äldre eftersom de är många.

Kalle Brandstedt på Socialstyrelsen säger att
kommunen måste planera bättre.

Text: My K-N
Källa: P4 Skaraborg, 27 januari, 2015