Gata stängs av i Hjo

Skövdevägen i Hjo stängs av en månad framåt.

Gatan kommer stängas av för genomfartstrafik.
Avstängningen är från rondellen vid
Sveavägen till infarten vid Industrigatan.

Under tiden ska en ny busshållplats anläggas
liksom en ny övergång för gående och cyklister.

Även busstrafiken kommer att påverkas.
Såväl linje 402 till Skövde som 403 till Tibro
får under vägarbetet tillfälliga hållplatser.

 

 

Text: Urban
Källa: Skb, 25 augusti, 2015