Gamla byggnader ska rivas

Byggnadsnämnden har bestämt sig
för att riva gamla byggnader i Karlsborg.

Det är en vaktbostad och ett uthus
i parkenområdet som ska rivas.

Kommunen ville bevara byggnaderna med hjälp av
ett rivningsförbud men nu ska byggnaderna rivas.
Byggnaderna är i dåligt skick
och utgör en fara för allmänheten.

Text: Alex
Källa: SLA, 2 maj, 2015