Försvaret säger ja till vindkraftverk

Klartecken för tio vindkraftverk i Linderyd.

Vindkraftverken har en totalhöjd på 200 meter
och kommer vara direkt söder om militärens område.

Försvarsmakten har inget emot att det sätts upp
tio vindkraftverk på höjden av Hökensås.
Platsen är vid Linderyd i Norra Fågelås
norr om länsväg 193.

Området är ett av de 13 som kommunen pekat ut
i vindkraftsplanen för byggande av vindkraft.

Halva ytan ligger inom försvarets område.
Försvarsmakten godkänner att vindkraftverken byggs.

En undersökning på hur mycket fladdermöss
och fåglar som finns ska göras innan bygget startar.

Text: Urban
Källa: SLA, 13 november, 2015