Falköping bygger på Diamanten

I ett förslag till ny plan för kvarteret Diamanten

I Falköping öppnar kommunen
för bygge av två tolvvåningshus.
planeras det för 80 lägenheter.

De bägge husen är tänkta att placeras i korsningen
Ållebergsvägen och Peter Ryttnings väg.

År 2008 ändrades målet för kvarteret
från småindustri till bostadändamål.
I planen finns också att bygga en park.

Samrådet pågår till den 9 mars.
Då går tiden ut för att ge synpunkter på förslaget.

Text: Oskar
Källa: Skaraborgsbyggden, 18 februari, 2015