EU vill förbjuda jaktvapen

EU-kommissionen föreslår skärpta vapenregler.

Bland annat föreslås ett förbud för privatpersoner
att äga vissa halvautomatiska vapen.

Det betyder att uppemot 100 000 jaktvapen
i Sverige kan bli olagliga.

Anders Grahn som är chef för intressebevakningen
på Jägareförbundet säger att det är ett otydligt förslag.

Han säger också att det skulle bli dyrt för staten
att lösa in alla vapen.

Lagliga vapen som till exempel jaktvapen
används nästan aldrig av kriminella.

Text: Alex
Källa: Skb, 20 november, 2015