En informatör i skolan

Eddie Berggren berättar för skolklasser
hur det är att leva med sin CP-skada.

Femton besök under tre års tid har det hittills blivit.
Med och informerar är också Tomas Johansson
som arbetar inom handikappomsorgen.

De båda tycker att det är viktigt att komma ut i
klasserna i så tidigt ålder som möjligt.
Informationen handlar om Eddies vardag
och om hur hans uppväxt sett ut.

Eddie berättar även om åren på särskolan
och om musiken som är hans stora intresse.
I grundskolan blev han mobbad för att vara annorlunda.
Gymnasietiden minns han som fyra roliga år.

Text: Daniel
Källa: FT, 25 november, 2015