Besök från åtta länder på Balthazar Science Center

Mariestad arbetar tillsammans med
åtta länder i projektet Comenius.

Detta gör de för att studera problemlösning
och kommunikation.

Deltagarna kommer från åtta länder.

Tisdagen den 10 mars så är 48 elever och 15 lärare
på Balthazar Science Center i Skövde.

Text: Mikael
Bild: Edward
Källa: Skovde.se, 9 mars, 2015