Asylboende läggs ner

18 juni stängs asylboendet Tåget i Gudhem ner.

Markus Mozzafari och Roland Törngren skapade
asylboendet i företaget Peoples Home AB.

De bad om att kunna fortsätta när Migrationsverket
bestämde sig att köpa upp asylplatser i början av mars.

Marcus Mozzafari berättar att när Migrationsverket
frågade om deras bankgaranti skickade de en kopia.
Trots detta har Migrationsverket beslutat
att stänga asylboendet.

Beslutet att stänga ner är överklagat till
Förvaltningsrätten i Linköping.

Avtalet med Migrationsverket löper ut den 18 juni
och då måste boendet tömmas.

De asylsökande får då
söka boende någon annanstans.
5 anställda blir av med sina jobb.

Text: Mikael
Källa: FT, 29 maj, 2015