Seija Karlsson läsombud Kylarvägen Media Design

Vad gör ett läsombud?

Det finns många läsombud inom
Skövde kommuns olika verksamheter.

Seija Karlsson är läsombud
på Kylarvägen Media Design.

Kylarvägen Media Design är en daglig verksamhet
som finns på Kylarvägen i Hasslum.

Hon läser för personer som själva inte
kan läsa eller tycker att det är svårt att läsa.

– Tillsammans läser vi bland annat
tidningar och böcker, säger Seija.

– Vi läser också nyheter från Korta nyheter.

Hon har varit läsombud sedan 2011.

– Vi som är läsombud inom LSS Skövde
träffas fyra gånger per år.
En av gångerna träffar vi andra läsombud i Skaraborg.
I Skövde finns 40 läsombud.
De finns inom daglig verksamhet och i gruppbostäder.

Seija berättar också att det är många personer
som lånar böcker hos Media Design.

Text och Bild: Richard A