Teknikbyte väntar för trygghetslarm i Hjo

Hjo kommun har fortfarande ett system
med analoga trygghetslarm men står inför en ändring.
Under 2015 ska det senast vara klart.

Många äldre, sjuka och funktionsnedsatta
är beroende av trygghetslarm för sin säkerhet.

Nyligen uppmärksammade SVT:s Uppdrag granskning
att viss teknik och dåliga säkerhetsrutiner finns.
Det har lett till allvarliga händelser
och ibland även dödsfall.

Politikerna i omvårdnadsutskottet fick nyligen
en rapport för hur det står till i Hjo.

– Vi har analogt trygghetslarm i dag.
Men precis som i övriga landet
kommer vi stegvis att göra ett teknikbyte.
Det berättar omvårdnadschef Jonas Engelbrektsson.

Vanliga orsaker till att larmen inte fungerar
är att tekniken inte fungerar tillsammans i vissa lägen.

Text: Oskar
Källa: SLA, 2014-02-06