Trygg-Hansa säger nej till Falköpings kommun

 

Falköpings kommun får inga pengar eftersom
kommunen 
gav bygglov utan att det var godkänt.

Bygglovet  gällde för en utbyggnad av en villa i Stenstorp.
När villan byggdes ut  klagade grannarna.
De bad att få pengar från Falköpings Kommun.

Kommunen ville att  försäkringsbolaget Trygg-Hansa skulle betala.
Men Trygg-Hansa sa att kommunen inte hade någon
försäkring hos bolaget då felet upptäcktes.

Därför vill Trygg Hansa inte betala.

Text: Mikael E
Källa: FT 2014-02-11, 2014-02-11