Stenstorp öppnar ny skola

Förberedelseskolan Passagen i Stenstorp
invigdes tisdag den 18 mars.

Förberedelseskolan Passagen är nära Stenstorpsskolan.
Den har startats för att ta hand om nyanlända barn
och ungdomar från förskoleklass till gymnasieålder.

Det som Passagen lär ut är samma ämnen som i
en vanlig skola.
Men skolan sätter mer fokus på att hjälpa elever
att bli förberedda för den vanliga skolan.

För tillfället går 36 elever på Passagen.
Det kan bli fler eller färre då tanken är att elever
ska gå på Passagen innan den vanliga skolan.

Text: Mikael E
Källa: FT 2014-03-19, 19 mars, 2014