SPF vill bemöta vardagsrasism

SPF och Connect har haft ett möte
i Falköping om vardagsrasismen.

Med på mötet var också
integrationssamordnaren Åsa Sandberg.

Många tror att nyanlända får barnbidrag
retroaktivt när de kommer hit till Sverige.
Men det är inte sant.

Det finns många olika rykten.
som ingen vet om det är sanna eller falska.
Mötet handlade om just sådant.
Åsa Sandberg berättade hur det
verkligen är.

Med på mötet var även folk från Connect
och Medborgarkontorets flyktingguide.

Text: Mikael E
Källa: FT, 14 april, 2014