Skolinspektionen underkänner Falköpings skolor

Elevernas resultat i kommunen har försämrats.

Skolinspektionen tycker att
ansvariga politiker borde åtgärda problemet inom kort.

I våras lämnade var tredje elev årskurs 9
utan godkända betyg i alla ämnen.
Resultaten varierar mycket mellan skolorna.

På en av skolorna nådde 92 procent
av eleverna godkända betyg i alla ämnen.
På en annan gjorde 59 procent av eleverna det.

På de flesta skolor har pojkar sämre betyg än flickor.
Även i gymnasieskolan har elevernas resultat försämrats.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 3 december, 2014