Rivning av silon i Falköping är startad

Rivning av silon är startad

Af Decom står för rivningen och säger att arbetet
ska vara helt avslutat i november.

I Falköping har rivandet av Lantmännens Silo börjat.
Redan på söndagsmorgonen den 3 augusti klockan åtta
började rivningskulan att slå in väggarna.

Det tros ta två månader för rivningskulan att riva
ner tillräckligt av silon.
Sen ska en annan maskin ska ta över.

Text: Mikael E
Bild: Mikael
Källa: FT, 4 augusti, 2014