Ombyggnad på
Skaraborgs sjukhus
(Del 2)

Förnyelse och ombyggnad av barn och kvinnoklinik.

Under tiden de bygger om
är den gamla avdelningen igång.
Avdelningen kommer byggas i 3 omgångar.

Förlossning som ska vara klar den 25 september 2015.
Kvinnoklinik samt barnmottagningen sommaren 2016.

Det är 40 till 100 personer som jobbar inom
denna avdelning under 2 år.

10 företag är med på denna ombyggnad.
Några av dem är Byggdialog, Bravida, Imtech,
Skanska mark och Lg rör.

På Skaraborgs sjukhus föds i genomsnitt
2 500 barn per år och det blir 7 barn per dag.

När företagen har byggt om avdelningen
kommer sjukhuset att spara hälften så mycket energi.

Dem jobbar med ett nytt 3D- program på
Touchpad som ersätter vanliga ritningar.

Programmet ser vart andra arbetar på
Byggsarbetsplatsen i sjukhuset.
Det är enklare att hitta vart materialet ligger
och förebygger hinder.

Det enda negativa är att en del
inte har tillgång till iPad.
3D-programmet måste vara internetuppkopplat.

Själva bygget blir modernare,
billigare, ljusare och trevligare.

 

Text: Oskar
Bild: Alexander och Oskar