• Från vänster Socialt ansvarig samordnare (SAS): Katarina Schuurman, Verksamhetspedagog: Gunilla Storm, Kvalitetshandledare: Ketty Axelsson

  • Mia och Stefan Pettersson

  • Mia och Stefan Pettersson

  • Publiken fick i andra akten vara med och regissera föreställningen.

Omtyckt teater återkom till Skövde

I våras gjorde teatergruppen Smylja flera föreställningar
för personal inom Skövde kommuns äldreomsorg.

Dessa var mycket uppskattade och man bestämde
att personalen inom LSS också skulle få se den.

Teatern hade namnet
Att få vara huvudperson i sitt eget liv.
I rollerna som brukare och personal
sågs Stefan och Mia Pettersson.

Teatern var uppdelad i två akter där ett antal scener
från det dagliga arbetet spelades upp.

I andra akten bjöds publiken in till att visa
hur man kunde göra det bättre.

Vid varje tillfälle var det ungefär
40 personer i publiken.

Skövde kommuns Socialt ansvarig samordnare
Katarina Schuurman har fått ta emot bra kritik.

Text: Rickard W
Bild: Linn S