Nya regionjobb till Mariestad

Regionen är på väg att flytta stora delar av sin
personal till Mariestad.

Idag jobbar 40 personer med ekonomi i Mariestad.
Lika många till kan vara på väg.

Personalen finns idag utspridd på 40 olika platser i regionen.
Ett förslag om att till hösten samla dem i Mariestad är på gång.

Placeringen i Mariestad är för att Skövde
blivit Skaraborgs regioncentrum och att tjänster flyttats dit.

Text: Oskar
Källa: P4 Skaraborg, 30 maj, 2014