Nära att krossas av ett ton grädde

Mejeriet Arla i Götene har anmält en olyckshändelse.
Detta efter att en container lastad med grädde
glidit av flaket som containern var lastad på.

Alla arbetsplatser är skyldiga att rapportera
eventuella olyckor till Arbetsmiljöverket.

Vid olyckan på Arla i Götene skadades ingen
men det hade kunnat sluta illa.

En stålcontainer lastad med grädde började glida av
lastbilsflaket när den skulle lastas från bilen.
Containern föll sedan i golvet
från en och en halv meters höjd.

Arbetsledaren på Arla skriver i anmälan att det kunde
slutat illa om medarbetarna inte varit uppmärksamma.

Text: Rickard W
Källa: NLT, 14 oktober, 2014