Fler besökare men färre båtar på Göta Kanal

Antalet fritidsbåtar som besöker Göta kanal
har minskat med cirka 11 procent.

Det är enligt kanalbolagets statistik för 2014.

Vi ser konsekvensen av de svårigheter
som sedan lång tid råder inom båtbranschen.

Försäljningen av nya större båtar
har i stort sett upphört.

Men det finns en stor begagnatmarknad

som inte hittar nya ägare till båtarna.
Det säger Anders Donlau som är
VD på Göta Kanalbolaget i ett pressmeddelande.

Däremot så tar allt fler tar
landvägen till Göta kanal.

Besökarna  som kommer med husbil

till kanalen har ökat med 10 procent.

Text: Toni Alajärvi
Källa: Skaraborgsbygden, 15 oktober, 2014