Mariestad åter igen Vänerns pärla

Medborgarförslaget gick igenom med framgång.
Mariestad har blivit Vänerns pärla igen.

På fullmäktigemötet i måndags fattades ett beslut.
Med några röster att medborgarförslaget
om att återinföra orden i varumärket.

Kommunens nya varumärke blir
Sjöstaden Mariestad – Vänerns pärla.

23 ledamöter röstade ja och 21 nej.
Två avstod och tre var frånvarande.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 27 maj, 2014