Bild på spritflaskor

Länsomfattande kampanj mot alkohol

Att begränsa tillgängligheten av alkohol
till ungdomar är en viktig fråga i regionen.

Länsstyrelsen har därför skickat ut en inbjudan
till kommunerna i länet att vara med i årets satsning.

Lennart Rådemark är länssamordnare för
det drogförebyggande arbetet på Länsstyrelsen.
Han säger att man ser fram mot att alla 49 kommuner
i länet ska gå med i samarbetet mot langning av alkohol.

Under förra året deltog 44 kommuner i samarbetet.
De kommuner som inte deltog då var Öckerö,
Strömstad, Dals-Ed, Mellerud och Essunga.

Senast i slutet på mars ska kommunerna ha lämnat
ett svar till Länsstyrelsen om de vill medverka.

Text: Rickard W
Bild: Anna Brännström, Fotofinnaren