Korta Nyheter flyttar

Under januari kommer redaktionen för
Korta Nyheter att flytta till en ny lokal.

Hemsidan kommer att uppdateras lite långsammare
under en period på grund av flytten.

Text: Alex