80 tjänster bort på Hallpressen

Hallpressen ska minska på personal.

Hallpressen ger ut flera tidningar i Skaraborg.
Det är Skaraborgs läns tidning, Falköpings tidning,
Västgötabladet och Skövde nyheter.

Bakgrunden är att Hallpressen ska satsa på
att öka sina digitala intäkter.
För att möjliggöra satsningen ska
50 miljoner kronor sparas.

En stor del av besparingen sker
genom minskad personalstyrka.

– Vi ska inleda förhandlingar inom kort.
Vi räknar med att minst 80 tjänster
kommer att försvinna.
Det säger Christina Björklund i ett pressmeddelande.

Hallpressen ger ut många morgontidningar i Småland
utöver tidingar i Skaraborg.
Hallpressen gör också några gratistidningar
som till exempel Skövde Nyheter.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 2014-01-20