Klart med hus åt flyktingbarn

Falköpings kommun håller på att skriva
ett hyresavtal med Collegium Park.
Det är för att få lägenheter till flyktingbarnen.

Collegium Park har tomma lägenheter på
Danska vägen som kommunen hyr.
Detta för att kunna ta emot flyktingbarn
som kommertill Sverige utan familj.

Kommunen tänker även använda lokaler på Ällagatan.
När lägenheterna är redo kommer det finnas
plats för 9 barn på Danska vägen och 8 på Ällagatan.

Text: Mikael E
Källa: FT, 24 april, 2014