Kirurg fick fin utmärkelse

Varje år utser Svensk Kirurgisk Förening och
medicinteknikföretaget Covidien en stipendiat.

Årets stipendiat är överläkare
vid kirurgkliniken på Skaraborgs sjukhus.

– Jag är förstås glad och tacksam för egen del, säger Robert.
Samtidigt är det också positivt att Skaraborgs sjukhus
uppmärksammas på riksscenen, fortsätter han.

Syftet med stipendiet är att bidra till ökad kunskap
och intresse för utvecklingen inom tarmkirurgi.

Dahlberg fick utmärkelsen och stipendiet
vid Kirurgveckan som i år hölls i Karlstad.

Pengarna kommer lägligt menar Dahlberg.
Nyligen öppnade man nämligen en klinik
för tamkirurgi vid sjukhuset i Lidköping.

Text: Rickard W