Jämställdhet inom Poliskåren ingen Prioriterad fråga

Nästan var tredje polis i Sverige är kvinna.
Det finns totalt 20 340 poliser i landet vilket är en
ökning med 131 poliser jämfört med juni 2013.

70 procent av poliserna är män och 30 procent är kvinnor.

I Västra Götaland finns 3 191 poliser.
31 procent är kvinnor.
På polisen i Mariestad är det 47 anställda.
Det är 38 poliser och nio civilanställda.

Av de 38 poliserna är sex kvinnor
säger Polischef Gunnar Åreng.
Att var tredje polis i landet
är kvinna tycker Gunnar är okej.
Däremot på den civila utredarsidan
är det betydligt större andel kvinnor.

 

Text: My K-N
Källa: Mariestadstidningen, 24 september, 2014