Hamnstaden blir dyrare

Projektet Hamnstaden i Lidköping kan bli
både dyrare och ta längre tid än beräknat.

Det visar de undersökningar som gjorts av marken.
Marken är förorenad av gifter som
kan orsaka cancer och nervskador.

Gifterna är så allvarliga att byggplanerna
kanske inte blir av.

– Vissa områden kanske inte bebyggs.
Det säger Jonas Sundström som är ordförande
för samhällsbyggnadsnämnden.

I marken finns det tungmetaller,
cyanid, ftalater, bly och giftiga kolväteföreningar.
Det är där boplatser, lekplatser och
badplatser är planerade att byggas.

Själva projektet kan komma att kosta
mer än 600 miljoner kronor.
Samtidigt försöker kommunen att
lösa problemet med lukt från reningsverket.

Text: Molly
Källa: Sverigesradio.se, 20 maj, 2014