Det skulle störa Karlsborgs flygplats om vindkraften skulle byggas.

Flera vindkraftsbyggen i Skaraborg nekas

Det fanns planer på att bygga vindkraft på gränserna
mellan Karlsborg och Töreboda samt Hjo och Tibro.

För tre år sedan sa Länsstyrelsen nej till
vindkraftsbygget i Laggarebolet och Bjärg i Hjo.
De sa också nej till vindkraftsbygget
i Spännefalla i Tibro.

Verken skulle hamna inom försvarets så kallade
stoppområde för nyetablering av vindkraftverk.

Vindbolaget ville också bygga vindkraft i Hanhult
och Stenbäcken i Karlsborg samt Magderud i Töreboda.
Men miljödepartementet sa nej där också.

Vindbolaget vände sig till högsta förvaltningsdomstolen
för att få regeringens beslut prövat.
Förvaltningsdomstolens beslut blev nej.

Vindkraftsverken riskerar störa Försvarsmaktens
verksamhet vid Karlsborgs flygplats.

Text: Edward
Bild: Edward
Källa: SLA, 6 mars, 2014