Flera brister i brandskydd i Essunga

Två företag och ett gruppboende i Essunga kommun
har fått anmärkningar efter brandskyddsinspektioner.

Det var i mitten av februari som räddningstjänstens
brandinspektör besökte företagen och gruppboendet.

På det ena företaget saknades
varningssignaler för personalen i vissa rum.

På det andra företaget fanns det
brister på flera branddörrar.
Brandfarliga varor förvarades
också på öppna hyllor i förrådet.

På gruppboendet var all personal inte utbildad
i hur man använder en handbrandsläckare på rätt sätt.

Text: Edward
Källa: NLT, 10 mars, 2014