Falköping söker vikarier på gymnasiet

Det behövs omkring 300 vikarier
i Falköping inför sommaren.

Falköpings kommun försöker få gymnasieelever att
bli vikarier efter skolan.

Dom som söker vikarier är äldreomsorgen,
socialpsykiatrin och handikappomsorgen.

Dom söker även personal till boendet som startade
i höstas för dom som har problem med missbruk.

Personal från Falköpings kommun kommer till
Ållebergsgymnasiets entré den 28 januari.

Text: Mikael E
Källa: FT 2013-01-27, 2013-01-28