Bristande arbetsmiljö på arbetsplats

 

Arbetsmiljön måste förbättras hos en arbetsgivare i
Hjo konstaterar Arbetsmiljöverket efter en inspektion.

Problemet är att man gör oregelbundna
kontroller i verksamheten.

Företaget måste därför bli bättre på att göra
undersökningar för att skapa en säker arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket kommer att göra ett
nytt besök på företaget den 4 april.
Då ska man ha en genomgång om hur kraven uppfyllts.

Text: Toni Alajärvi
Källa: SLA, 13 mars, 2014