Blåbandsgården blir mötesplats på torsdagar

Alla nyanlända och asylsökande såväl som Tibrobor
är välkomna till Tibros internationella mötesplats.
Samlingsplatsen är Blåbandsgården.

Varje torsdagseftermiddag hela året har du möjlighet
att kombinera nytta med nöje.

Syftet är att under trevliga förhållanden
och lära känna varandra över nationsgränserna.

Man kan ta vara på varandras kunskaper
och erfarenheter och bilda nya sociala nätverk.
Möjlighet till stöd och eventuellt få
svar på frågor och funderingar ges också.

Nästa träff är på Blåbandsgården är 27 november
mellan klockan 13.00 och16.00.

Text: Urban
Källa: Tibro, 24 november, 2014