Förslag om viltmyndighet i Skaraborg

Riksdagsledamoten Sten Bergheden i Mariestad har
föreslagit att man ska starta en viltmyndighet i Skaraborg.

Just nu har Naturvårdsverket hand om
frågor som handlar om jakt och natur.

Bergheden vill sätta större fokus på jakten
och jägarnas betydelse.
Då är det bra om man har
en speciell myndighet för detta.

Anledningen till att han vill se myndigheten
i Skaraborg är för att vi är nära naturen.
I Skaraborg finns stor kunskap
inom jakt- och naturfrågor.

Text: Alex
Källa: Skaraborgsbygden, 20 november, 2014