Besök från USA i sommar

Mark Brzezinski som är USAs ambassadör
kommer till Falköping i sommar.

Mark Brzezinski ska studera lantbruk
och hållbar utveckling.

Brzezinski valde själv att komma till just Falköping.
Det tros vara för Falköpings arbete med
hållbar utveckling av lantbruket.

Brzezinski kommer att vara i Falköping 24 timmar.
Datum är den 12 juli och mer detaljer
om besöket blir klart längre fram.

Text: Mikael E
Källa: FT, 27 juni, 2014