Åsle tå restaurang har problem

Göran Qvennerstedt och Maj-Brith Samuelsson
hyr restaurangen av hembygdsföreningen.

Göran och Maj-Brith äger företaget Västgötamat AB.
Dom har lagt upp restaurangen på Blocket
utan att prata med Hembygdsföreningen.

Detta får de inte göra då det är
Hembygdsföreningen som äger restaurangen.

Hembygdsföreningen för Åsle,
Mularp och Tiarp försöker få ner annonsen.

Tidigare hade gäster som bokat tid i
restaurangen bara kommit dit och funnit den stängd.

Hembygdsföreningen kunde inte nå
Göran Qvennerstedt under den tiden.

Text: Mikael
Källa: FT, 12 december, 2014