AB Bostäder genomför realistisk brandövning

AB Bostäder i Lidköping ska
genomföra en stor brand och utrymningsövning.

Ett av trapphusen kommer att fyllas
med ofarlig teaterrök.
Frivilliga deltagare kommer
sedan att evakueras med stege.

I samband med övningen genomförs
också en informationsinsats.
Då ska inbjudna försäkringsbolag
tipsa om brandskydd.

— Vi vill ge våra hyresgäster ett så tryggt och
säkert boende som möjligt.
Det är anledningen till att vi behöver
öva under realistiska former.
Det berättar AB Bostäders vd Per Alexanderson.

Övningen genomförs den 10 september
på Hästhagsvägen 4C.

Text: molly
Källa: nlt.se, 28 augusti, 2014