Gädda

Sex olika fiskarter klarar sig bra i Hornborgasjön

Sex fiskarter finns fortfarande
i stort antal i Hornborgasjön.

Bland de fiskarter som finns i sjön i stort
antal är bland annat abborre och gädda.

Men i rapporten konstateras också att det
fortfarande finns perioder av syrebrist i sjön.
Syrebristen kan leda till fiskdöd.

I ån Flian som sjön rinner ut i fiskförekomsten låg.
Dessutom har antalet av signalkräfta minskat.

Text: Richard A
Bild: wikipedia.org
Källa: P4 Skaraborg, 2014-01-14