Vad är SWAT?

SWAT är en speciell polisstyrka i USA.
Styrkan består av specialtränade poliser.

Förkortningen SWAT står för
Special Weapons Attack Team.

Alla SWAT-medlemmar har olika specialkunskaper.
Till exempel prickskytte, förhandlingsteknik,
sprängämnen och speciella vapen.

Den första SWAT-enheten
grundades i Los Angeles 1967.

Folk trodde att en polisenhet med tyngre
vapen bara skulle förvärra situationer.

Dom första SWAT-medlemmarna
var soldater från kriget i Vietnam.
Deras första bil var en ommålad brödbil.

SWAT-medlemmarna delas upp i mindre grupper.
Oftast fyra eller fem personer i varje grupp.

Dom får rycka ut när den vanliga
polisen inte klarar uppgifterna.

I Sverige finns en liknande polisstyrka.
Det är den Nationella insatsstyrkan.

Text: Robin Johansson
Källa: wikipedia.org