Bild på tidningen På Gången.

Vad är På Gången?

På Gången är en månadstidning för
Freja fritid i Falköpings kommun.

─ Idén med På Gången är att ge ut information till Freja.
Det förklarar Henke Johnsson.

Henke är chefredaktör och startade tidningen 2008
tillsammans med Bosse Andersson.

Det är främst Freja Dagcenter som får tidningen.
Andra kan också få den, till exempel gruppboenden.
Tidningen ges ut i 250 exemplar.

Henke har många kollegor på tidningen.
Tre av dom är:

Bosse Andersson hjälper till med
att ta fram information.
Tomas Eliasson skriver en hel del av reportagen.
Hampus Nordh har oftast en egen sida
med sina berättelser eller reportage.

Henkes ansvar utöver arbetsuppgifterna
är att se till att allt arbete är klart i tid.
Han skriver även artiklar.

Text och Foto: Mikael E