Utbildningsnämnden i Mariestad erkänner fel

Nu erkänner Leif Jonegård att kommunen
har allvarliga brister i kommunens skolor.

Leif Jonegård  är barn och utbildningsnämndens
ordförande i Mariestad.

Skolinspektionen tycker att felen gör
att eleverna inte har fått tillräckligt bra utbildning.

De har sagt att skolorna får betala 500 000 kronor
om kommunen inte gör något åt problemen.
Åtgärder måste göras innan första oktober 2013.

Leif Jonegård tog över som ordförande för nämnden
för ett år sedan och han håller med om kritiken.

Den allvarligaste punkten i Skolinspektionens kritik
tycker han är att barn inte får det stöd de har rätt till.

Text: Linda Jensen
Källa: P4 Skaraborg 2013-06-04