Stora mängder mat kastas på skolorna i Lidköpings kommun

Två ton mat slängs varje vecka på förskolor,
skolor och äldreboenden i Lidköpings kommun.

”Jag slänger mat ganska ofta,
i dag beror det på att fisken inte var så god”

Säger Adam Wedebrand som är elev på Dalängskolan.

Tillförordnad kostchef Nathalie Thorstensson
påstår att det handlar om överproduktion.

En mätning under en vecka i början av mars
visade att det i slängs ungefär 46 gram per portion.
Två ton i veckan totalt.

Nu i maj görs en omfattande
och mer tillförlitlig mätning av kommunens 42 kök.

Text: Alex
Källa: Nya Lidköpings-tidningen 2013-05-17