Sparkad chef på Skaraborgs sjukhus får skadestånd

Den tidigare enhetschefen Guro Gunnehed på Skaraborgs sjukhus
som avskedades från sin tjänst 2011 får skadestånd.

Hon sades upp från sin tjänst på grund av
samarbetssvårigheter, sekretessbrott och dataintrång.

Hon stämde då regionen då hon tyckte att
uppsägningen stred mot lagen om anställningsskydd.

Västra Götalandsregionen har tilldömts
att betala ett skadestånd på 130 000 kronor.

Regionen måste också betala 32 månadslöner som uppgår till
1,1 miljoner kronor och sociala avgifter på 30 procent.

Text: Alex
Bild: Marie Schnell / P4 Skaraborg
Källa: P4 Skaraborg, 14 jun, 2013