Lidköping

Sjölunda i Lidköping kan få ny grundskola

Snart kan det bli aktuellt med en ny grundskola
för 300-350 elever på Sjölunda äng i Lidköping.

Barn- och skolnämnden säger att åren 2014 till
2016 kommer ett projekt börja för en framtida skola.

Kommunen har som mål att befolkningen ska
öka i Lidköping och då kommer det behövas en ny skola.
Det säger barn- och skolnämndens
ordförande Mario Melani.

Text: Richard A
Källa: NLT 2013-09-12

Text: Richard A
Källa: NLT, 12 september, 2013