Psykiskt sjuka patienter tvingas till vårdcentralerna

Allt fler psykiatripatienter går till vårdcentralerna
på grund av nedskärningarna inom öppenpsykiatrin.

Läkaren Peter Åkesson anser att det är en farlig utveckling.
Detta eftersom vårdcentralen inte har kunskapen
eller resurserna för att ta hand om patienterna.

Sedan nedskärningarna inom öppenpsykiatrin genomfördes vid årsskiftet
har vårdcentralerna fått ta emot allt fler psykiskt sjuka patienter.

När fackförbunden har haft möte med sjukhusledningen
angående situationen har ledningen presenterat en åtgärdsplan.
En av åtgärderna är att vårdcentralen ska ta hand
om de patienter som det inte finns tid för inom psykiatrin.

Text: Alex
Källa: P4 Skaraborg 2013-07-09