Nytt varumärke för Grästorp på gång

Grästorps kommun håller på att ta fram
Varumärket Grästorp.
Varumärket kommer att göra reklam för hela Grästorp.

Tanken är att skapa en samlad bild av Grästorp
och det kommunen står för.

Varumärket ska ge en tydlig bild av Grästorp.
Det ska också öka intresset för Grästorp
och ge ökad tillväxt i kommunen.

Tidigare har en undersökning gjorts.
Den har tagit fram vad invånare i Grästorp
och grannkommuner förknippar med Grästorp.

Ett förslag till varumärke är framtaget
och kommunpolitiker ska besluta om det ska antas.

Synpunkter från allmänheten kan lämnas senast
den 11 augusti på e-post: medborgarkontoret@grastorp.se
Eller post till: Grästorps kommun, Medborgarkontoret,
Varumärket Grästorp, 467 80 Grästorp.

Text: Urban
Källa: Grastorp.se